Trường THCS Nâm Nung

  • Điện thoại: 0977743428 - 0975741875
  • Email: [email protected]
  • Địa chỉ: Thôn Rcập - Nâm Nung - Krông Nô - Đăk Nông